gespreksvorm 5 – nonverbaal

zonder woorden leren luisteren in een groep die beweegt in flow?


Naast het verbaal gerichte “Flux@Flow” gesprek, met het luisteren binnen een dialoog,
als verbindende brug tussen de opduikende frictie en de gewenste verlossende flow,
biedt EsSENSEs vanaf 25 oktober 2018 óók een mooie niet verbale dialoog: Biodanza® !