week 09 – Verzoening

Thema vorige week – Verdriet
Thema deze week – Verzoening
Thema volgende week – Loslaten

‘Verzoening’
29-02 t/m 06-03
2016 WEEK 09

Verzoening. Verzoening met het lot in ons leven. Onbezwaard het verleden kunnen loslaten. Verzoening als afronding en afsluiting door afscheid te nemen van het idee over gemiste kansen, niet vervulde behoeften en teleurstellend resultaat. Verzoening door ons neer te leggen bij de impact van scheiding, verlies, verdriet en pijn. En ons weer te herinneren aan de momenten van warmte en liefde en de dankbaarheid daarvoor. Verzoenen met de balans tussen Licht en Schaduw. Of dat nu leuk is of niet.

Verzoening bevrijdt ons van een last. Het verzoenen met ons leven brengt onze aandacht en warmte bij de waardering voor de positieve en goede dingen in ons leven. Verzoenen is het afscheid nemen van het verleden, en je bewust zijn van het heden om je te richten op de toekomst. Met aandacht voor de leerzame ontmoeting met anderen in vriendschap, met vreugde en in liefde.

verzoening (huisvangebedtwente.nl)

Verzoening vraagt om volledige acceptatie van ieders verleden, hoe bezwaard, verguisd, verstoten, veracht of veroordeeld dat label daarover ooit ook was. Verzoening maakt de weg vrij voor de ervaring van een innerlijk leerproces. Met het inzicht en de wijsheid zowel het ‘goede’ als het ‘slechte’ te kunnen zien. Verzoenen draagt bij aan het vormen van een emotionele stabiliteit. Wat een prima basis vormt voor persoonlijke heling met een focus op een positief bewustzijn.

Door de energie van collective thinking biedt de Dialoog (6-8 personen) een leerzame setting bij het in gesprek gaan over verzoening. Het delen aan de dialoogtafel van je kwetsbare ervaringen met verzoening uit het onverwerkte verleden schept ruimte in hoofd en hart. En maakt daar plaats voor vitaliteit met krachtige dromen over verzoening in de toekomst.

week 08 verzoening B

Hoe is jouw ervaring met Verzoening? Stond wrok of wraak ooit in de weg? Heb je daarin uiteindelijk voldoende ruimte en compassie in mogen ervaren? Welke besef heeft in jouw leven de weg naar verzoening vrijgemaakt? Waar was dat, wat deed je, wat bracht het je? Waarin kun je niet verzoenen en zit je nog vast? Wat is er voor jou voor nodig om te te aanvaarden wat er in het verleden is gebeurd en in het heden onvervuld? Hoe heeft Verzoening het beste uit jezelf gehaald?
Wij zijn benieuwd en stellen samen de juiste vraag aan jou. Vertel er over, zodat ieder aan tafel er van kan leren!

Meld je aan en praat mee aan de ‘Tafel van Verzoening’ voor max. 6-8 personen
met gratis Dialoog Tafel van Verzoening | vrijdag 04-03-2016 | van 09:15 tot 12:00
in de Dialoog Kamer | incl. water/thee | Tweede Walstraat 51 | 6511 LP | Nijmegen
dialoogbegeleider Anton van Es | 06-12048247 | anton@essenses.nl | @essenses

Zie de kalender voor andere dialooggesprekken, thema’s en leerprogramma’s.
Standaard investering per stoel:
€ 07,= student
€ 17,= particulier
€ 27,= werknemer
€ 37,= ondernemer

[bestwebsoft_contact_form]

week 08 – Verdriet

‘Verdriet’
22-02 t/m 28-02
2016 WEEK 08

Verdriet. Iedereen kent dat gevoel. Niemand ontkomt er aan. Verdriet gaat diep en vaak ook dieper dan enig andere emotie. Van de 27 emoties die we kunnen onderscheiden, duurt verdriet vaak het langst. En zoals bij elke langdurende emotie heeft dat vaak te maken met een gebeurtenis die een grote impact heeft op ons leven.

Verdriet laat zich zien in vele gedaanten. Verdriet kan je overvallen. Verdriet kan sluimeren en aan je knagen. Verdriet kan je hart verscheuren en ook letterlijk pijn doen. Want verdriet hebben toont aan dat je een geestelijke pijn hebt. Een ellendig gevoel dat je soms of vaak ook laat huilen.Verdriet is een belangrijke basisemotie die het waard is om te herkennen, te erkennen en om te uiten.

verdriet (theoblogie.nl)

Niet iedereen gaat hetzelfde om met verdriet. De opvoeding en sociale kring is daarop van invloed. De Hollandse cultuur bepaalt dat we vooral nuchter met verdriet dienen om te gaan. Stel je niet aan, het valt wel mee, doe eens normaal en wind je niet op, zijn dan de goedbedoelde adviezen. Indien je daar gehoor aan geeft en het verdriet wegstopt, gaat verdriet een eigen leven leiden is ons lichaam. Het verdriet toont zich dan later na kortere op langere tijd in een depressie, hogere bloeddruk of zelfs burn-out. Wanneer de emotie verdriet er echter mag zijn, krijgt het ook de kans om je lichaam te verlaten.

In dialoog gaan met anderen kan je helpen het verdriet goed te verwerken. Want in plaats van een discussie met de veroordeling over het bestaansrecht van jouw verdriet, biedt de dialoog vanuit een houding van compassie de ruimte voor het delen van jouw ervaring. Door aan de dialoogtafel samen stil te ‘staan’ bij ieders verdriet maken we elkaar duidelijk dat we ruimte geven aan verdriet. Dat draagt bij aan verwerking en de heling. Want verdriet dat ingehouden wordt en geen stem krijgt, kneust het hart.

Hoe is jouw ervaring met Verdriet? Heb je daarin voldoende ruimte en compassie in mogen ervaren? Kreeg jij tijdens jouw Verdriet de aandacht, steun of helpende hand die je nodig had? Heeft het erkennen en uiten van je verdriet je geleerd wat binnen jou de onderliggende behoefte is? Heeft het verwerken van het verdriet jou doen inzien dat een verandering in je leven nodig is? Is Verdriet ervaren een integraal deel van je leven geworden? Hoe heeft het Verdriet in jou het beste uit jezelf gehaald? Wij zijn benieuwd en stellen de juiste vraag aan jou. Vertel er over, zodat ieder aan tafel er van kan leren!

Meld je aan en praat gratis mee aan de ‘Tafel van Verdriet’ voor 6 personen
Gratis demo Tafel van Verdriet | zaterdag 27-02-2016 | van 09:15 tot 12:00
in de Dialoog Kamer | incl. water/thee | Tweede Walstraat 51 | 6511 LP | Nijmegen
dialoogbegeleider Anton van Es | 06-12048247 | anton@essenses.nl | @essenses

Zie de kalender voor andere dialooggesprekken, thema’s en leerprogramma’s.
Standaard investering per stoel:
€ 07,= student
€ 17,= particulier
€ 27,= werknemer
€ 37,= ondernemer

[bestwebsoft_contact_form]

week 07 – Broederschap

‘Broederschap’
15-02 t/m 21-02
2016 WEEK 07

Broederschap. We ervaren broederschap bij gemeenschappelijke idealen: het gevoel deel te zijn van een groter geheel. Dit gevoel van samen één te zijn ontstaat door ons te verbinden met de mensen om ons heen. Thuis, in de buurt, in de klas, op het werk.

Broederschap brengt ons in die verbinding harmonie en vrede en zorgt voor de vreugde in de ontmoeting. Door het delen van talenten, ervaringen, wensen en inspanningen tijdens activiteiten. Deze wederzijdse relaties verbinden ons met het bestaan en zorgen voor hulp aan en trouw voor elkaar.

week 07 broederschap (mescidia.com.broederschap-tussen-moslims.html) Door Broederschap leren we onszelf en de ander beter kennen. Want wie we in wezen zijn wordt bepaald door de relatie met onszelf, met elkaar en mogelijk ook nog breder, buiten de grenzen van huis, straat, stad, land of werelddeel. Broederschap binnen de menselijke familie op deze aarde.

De dialoog ondersteunt de vorming van Broederschap. Vooral binnen een groep van 6 tot 8 personen. Door het stellen van de ‘juiste’ vraag en het enkel luisteren naar al die antwoorden, zonder oordeel of discussie, maakt bij iedereen aan tafel de inspiratie vrij. Door met anderen in dialoog te gaan, en dat kunnen zelfs wildvreemden zijn, helpen we elkaar te vertellen over onze ervaringen, dromen en over de eerste stappen in het doen om dat ook te bereiken.

Hoe is jouw ervaring met Broederschap? Heb je daarin voldoende de vriendelijkheid en warmte kunnen ervaren? Kreeg jij binnen jouw Broederschap de helpende hand die je soms nodig had? Kon je daarbij ook dankbaar zijn en geluk ervaren? Is Broederschap een integraal deel van je relatie met anderen geworden? Hoe heeft jouw Broederschap in jou het beste uit jezelf gehaald? Wij zijn benieuwd en stellen de juiste vraag aan jou. Vertel er over, zodat ieder aan tafel er van kan leren!

Meld je aan en praat gratis mee aan de ‘Tafel van Broederschap’ voor 6 personen
Gratis demo Tafel van Broederschap | zaterdag 20-02-2016 | van 09:15 tot 12:00
in de Dialoog Kamer | incl. water/thee | Tweede Walstraat 51 | 6511 LP | Nijmegen
dialoogbegeleider Anton van Es | 06-12048247 | anton@essenses.nl | @essenses

Zie de kalender voor andere dialooggesprekken, thema’s en leerprogramma’s.
Standaard investering per stoel:
€ 07,= student
€ 17,= particulier
€ 27,= werknemer
€ 37,= ondernemer

[bestwebsoft_contact_form]

week 06 – Liefhebben

‘Liefhebben’
08-02 t/m 14-02
2016 WEEK 06

vijandenliefhebben

Liefhebben. De warmte van gedeelde gevoelens, aandacht en zachte aanraking.
Met vriendelijke lach en respectvolle humor. Zonder angst voor afwijzing of een te voelen pijn. Liefhebben is in die betekenis een heerlijke uitnodiging die je aanneemt, aanraakt, aanvaard, omarmt en dankbaar van geniet!

Kunnen liefhebben is niet vanzelfsprekend. Want liefhebben moeten we leren. Dat leer je alleen door liefde te ervaren. De liefde van een ander die van jou houdt. Waarbij jij je warm, welkom en veilig en vertrouwd voelt.
Liefhebbend zijn betekent niet te oordelen en zowel jezelf als anderen volledig te accepteren. En door liefhebbend te zijn stralen we respect,vriendelijkheid en tederheid uit. En nodig je de ander uit om ook liefhebbend te zijn.Voor een mooiere wereld, voor jou en de ander.

Het dialooggesprek ondersteunt het leren liefhebben. Door stil te staan bij het stellen van de juiste vraag, en door zonder oordeel te willen luisteren naar het antwoord van de ander, wordt de empathie en ook de compassie in jouw gewekt.
Door de dialoog leer je verweer en afweer in jezelf los te laten.

Zo start het Liefhebben dus bij de intentie hoe ieder zich zelf en de ander behandelt. Dat gedrag toon je in de dialoog. Gebruik deze Week van Liefhebben vooral de dialoog: door de dialoog leer je liefhebben!

Gratis demo Tafel van Liefhebben | 13-02-2016 | 09:15- 12:00

Dialoog Kamer | Tweede Walstraat 51 | 6511 LP Nijmegen

Investering per stoel voor overige dialooggesprekken, zie de kalender:
€ 07,= student
€ 17,= particulier
€ 27,= werknemer
€ 37,= ondernemer

[bestwebsoft_contact_form]