Flux@Flow | Relatie Coach leert Partners affectief communiceren

Flux @ Flow bestaat uit 4 gespreksvormen waarbij de dialoog als brug tussen frictie en flow toewerkt naar cocreatie en consensus!

Consensus is de voorwaarde voor de conversatie tussen partners binnen een (werk/liefdes)relatie. Waarover ben je het samen eens? Waarover voer je geen strijd? Op welke verbindingslijnen is er rust? De 1e stap in de Flux@Flow cyclus start dus bij de Conversatie

Op welke gebieden van verbinding binnen jullie (werk)relatie bestaat er consensus? Denk aan financiën, vrije tijd, opvoeding, voeding, vakantie, seksualiteit, familie, hobby’s, verslaving, passie, religie etc. In onderstaand kwadrant, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van David Bohm, kun je voor jezelf en je relatie de inventarisatie doen.

  

Zoals de consensus openbaar, zo is de schijn-consensus enkel privé: geheimen en blinde vlekken worden niet met elkaar gedeeld, totdat  frustratie, stiekem gedrag, hinder, verzet en sabotage verschijnt en de moed wordt gezocht eerlijk de eigen identiteit en grenzen te tonen. Van rust in de conversatie naar de strijd & strategie in de discussie. 

Een aanzienlijk aantal partners weet vanuit discussie geen doorstart te maken naar een dialoog. Zij blijven in discussie tot moeheid dwingt tot afstand nemen en zwijgen. De stilte suggereert consensus. Welke in wezen de schijnconsensus is, tot dat deze ontdekt wordt en de strijd  opnieuw begint. De cyclus Flux@Flow biedt hulp met een aanbeveling voor de ruimte en duur van een discussie: stop voor het avondeten!

Als gespreksvorm is de dialoog uitermate geschikt om de onderlinge verbinding en band met familie, partner, vriend, vriendin, collega’s, buren, wijk of stad te vergroten. Een dialoog stimuleert je om beter naar de ander te luisteren. Dit levert inspiratie en verbeeldingskracht op en maakt de weg vrij voor cocreatie: samenwerken in een flow!

De dialoog is daarbij niet de remedie voor alle mentale of sociale problemen. Soms kan in een debat juist eerder helder worden waar het verschil in visie, standpunt en mening ligt. Om daarna door inzet van de dialoog dichter bij elkaar te komen. De dialoog vormt dan de brug tussen frictie en flow.

Binnen een succesvolle organisatie of een gezonde relatie is er balans en harmonie in de dynamiek tussen de conversatie, het debat, de dialoog en de co-creatie en beweegt deze flow zich in een natuurlijke cyclus, met ruimte voor reactie én ruimte voor reflectie.

Na het doorlopen van de 4 gespreksvormen uit de cyclus Flux@Flow vernieuwd de verbeterde relationele kwaliteit zich een meer veilig en vertrouwde actualiteit van de consensus. Waardoor langer in de modus van ‘conversatie’ kan worden gesproken en de strijd uitblijft! Meer rust, hoger effect, grotere affectie, beter begrip, intensere liefde. Een 2e cyclus zal verbreding en/of verdieping in de cocreatie brengen.