missie & visie


EsSENSEs helpt organisaties en relaties
effectief en affectief te leren communiceren
en in harmonie met elkaar te functioneren,
door balans aan te brengen in de cyclus van
conversatie, discussie, dialoog en co-creatie

EsSENSEs werkt met een model waarin 2 natuurlijke levensdimensies in een kwadrant de essentie weergeeft van de natuurlijke dynamiek van ieder mens tussen het ZIJN, in samen zijn versus het alleen zijn, en het DOEN, met de reactieve of reflectieve houding.

In de transitie naar integratie en intercreatie speelt de natuurlijke balans in mannelijke en vrouwelijke energie een belangrijke rol voor basaal evenwicht en harmonie tussen prestaties en relaties. Dit schept structurele ruimte voor acceptatie en waardering.


EsSENSEs leert organisaties en relaties
om effectief én affectief te communiceren
door samen stil te staan bij de juiste vraag
en samen te luisteren naar het antwoord

EsSENSEs biedt met de Flux@Flow modulen een basis voor lezing, basistrainingen, workshops en meerdaagse programma’s waarin het bereiken van een harmonische relatie tussen partners (man en vrouw) of collega’s (mens en organisatie) centraal staat.

Door de energie van Collective Thinking (Bohm) wordt ieder geleerd de tegenstelling binnen jezelf, binnen de band met partner of collega, of binnen de dynamiek van relatie of organisatie bewust te ervaren door gebruik te maken van feedback en zelfreflectie.

Zelfinzicht is daarbij de sleutel, de veelgebruikte Dialoog een instrument voor flow.   Emotionally Focussed Group Therapy kan een effectieve aanvullende procedure zijn en Biodanza een affectief programma om verbinding in de MIND ook in BODY te ervaren.


EsSENSEs gebruikt naast de conversatie
met consensus en naast discussie met debat
de unieke communicatie-potentie van de dialoog
als een ‘brug’ tussen frictie en gewenste flow met
de creatie van collective thinking, feeling & being

EsSENSEs gebruikt Flux@Flow als kernconcept waarbij de natuurlijke dynamiek van het communiceren (Bohm) in een 4 delige cyclus is gestructureerd. Om evenwichtig aandacht te geven aan a) conversatie, b) discussie, c) dialoog, d) cocreatie.               De Dialoog fungeert daarbij als een brug tussen de frictie en de flow en geeft inspiratie en verbeeldingskracht voor affectieve en effectieve cocreatie in authentieke interacties.


EsSENSEs helpt teams en partners aan
focus op inspiratie en verbeeldingskracht
bij de verbinding, verbreding en verdieping
voor de cocreatie, integratie en transformatie

EsSENSEs faciliteert binnen een groep van 6-8 personen de ervaring van het ‘collective thinking, feeling and being’, waarmee binnen de dialooggroep een met elkaar gedeelde opvatting (mentaal, sociaal, verbaal of nonverbaal) over de gewenste toestand ontstaat.

Tegenstellingen verbinden vraagt aan ieder de bereidheid om die tegenstellingen ook te willen herkennen, erkennen en/of bekennen en te willen overbruggen, door met respect voor de authentieke eigenheid van ieder ander, milder en met compassie te zijn voor de schakeringen tussen goed of slecht, winst of verlies, meer of minder, dit en dat, jij of ik.


EsSENSEs ontwikkelt, begeleidt en presenteert leerprogramma’s om dit te bereiken.