individual thinking >> collective thinking >> collective feeling >> collective being


Flux @ Flow bestaat uit vier gespreksvormen waarbij de dialoog als de brug tussen frictie en flow toewerkt naar cocreatie en consensus!

Binnen een succesvolle organisatie of een gezonde relatie is er balans en harmonie in de dynamiek tussen de conversatie, het debat, de dialoog en de co-creatie en beweegt deze flow zich in een natuurlijke cyclus, met ruimte voor reactie én ruimte voor reflectie.

Na het doorlopen van de 4 gespreksvormen uit de cyclus Flux@Flow vernieuwd de verbeterde relationele kwaliteit zich een meer veilig en vertrouwde actualiteit van de consensus. Waardoor langer in de modus van ‘conversatie’ kan worden gesproken en de strijd uitblijft! Meer rust, hoger effect, grotere affectie, beter begrip, intensere liefde. Een 2e cyclus zal verbreding en verdieping in de cocreatie brengen.