vormen van begeleiding

vormen van begeleidingsoorten van coaching


Standaard Coachen
Een serie van gesprekken gesprek waarin we, al dan niet samen met je partner of collega, de verstorende thema’s verkennen en de ontstane patronen bloot leggen. Door de onderliggende behoeften en verlangens helder te maken, de fantasieën te bespreken, doelen vaststellen, gaan we op weg naar succes. Loslaten van wat niet constructief bijdraagt aan een gelukkig leven, blijkt dan een ‘anders vasthouden’ te worden.

Provocatief Coachen
Verrassend lichte en heldere gesprekken, vol warmte en humor waarbij, de gecoachte geconfronteerd en uitgedaagd wordt om, dwars door zijn/haar verwarring heen – Huhh, heb ik dan géén probleem? – de verantwoordelijkheid neemt voor de stilstand in zijn of haar leven: “doe iets aan je probleem of klaag er niet meer over”. Bij provocatief coachen wordt als het ware ‘de ezel aan zijn staart getrokken’, die dan wel degelijk vooruit gaat!

Eindhoven in Dialoog 2012

Sensitief Coachen
Coaching waar een holistische massage met enkel sensitieve aanraking aan vooraf gaat: door de continue stroom van het lichte contact met vlakke hand en onderarm van de masseur over het lichaam van de gecoachte integreert het onderliggend weefsel door de communicatie daarbinnen, waardoor lichaam, geest en ziel meer eenheid ervaren. Vanuit deze reflectie volgt een gesprek.

Groep Coachen
Tafel van 6 individuen, 3 koppels, 2 trio’s of 1 team, waar een gezamenlijk thema onder begeleiding wordt uitgediept door de specifieke ervaring (verleden) en verlangens (toekomst) met elkaar te delen en elkaar daarmee te verrijken.

Anton van Es

Online Chatten
Anoniem voeren we een één op één online gesprek als vorm van e-learning, zonder gebruik van webcam, zonder reiskosten, praktisch en makkelijk zowel vanuit huis of werkplek, binnen een uitgebreid getest en veilig systeem. Zei chatcoach.nl

Brain Management Welness (counseling)
BMW is er op gericht om ‘blad clusters’ die in het brein vaak onvoorspelbaar actief worden met gevolgen voor o.a. afwijkend emotioneel gedrag, op te zoeken en door een speciale techniek te herprogrammeren met een ‘new belief’ waardoor een andere houding en gedrag vrijwel altijd tot meer plezier, geluk en (zelf)liefde leidt.

Nijmegen Waarmakerij 2012

Emotionally Focused Couple Group
De leermodule uit de EFT (Sue Johnson) voor 6-8 paren (Emotionally Focused Therapy) die in 8 bijeenkomsten van circa 3 uur luisteren naar jouw/jullie ervaring bij het bestuderen en praktiseren (oefeningen!) van het boek “Houd me Vast”, en geven en ontvangen graag feedback, tips, steun en support. Wat kun je leren van elkaar? Wat heb je die ander te geven? Een win win!

Skype en Google-Hangout
volgens afspraak