Flux@Flow | luisteren naar balans en harmonie

Flux@Flow is een programma dat is ontwikkeld voor en vanuit communitymanagement.
Het heeft het 4-gespreksveldenmodel (ontleend aan Bohm, Isaacs, Sharmer, Kessels) als basis: in een uitgebalanceerd programma, maatwerk per doelgroep, doel of thema,  komt conversatie, debat en discussie, dialoog en co-creatie als gespreksvorm aan bod. Deelnemers aan Flux@Flow ervaren inspiratie, verbeeldingskracht en motivatie in een sfeer van respect en vertrouwen.

Nijmegen LUX 2013

De opbouw van dit programma is ontleend aan 2 essentiële basisdimensies: samen zijn versus alleen zijn en een reactieve houding versus reflectief. Het programma sluit aan bij de vier behoeften van de mens, zoals geformuleerd door Steven Covey: 1) leven (fysiek), 2) liefhebben (sociaal), 3) leren (mentaal) en 4) erfenis nalaten (spiritueel).

Flux in Flow werkt voor organisaties en relaties, in verbale én non-verbale vorm.
Stilstaan bij de juiste vraag, is een kwestie van luisteren. Die stilte schept begrip en begrip schept inspiratie. Er is meer mogelijk dan voorheen, in cultuur en in toekomst.