Flux@Flow | voor balans en harmonie


Na het succesvolle gebruik van het Flux@Flow model voor het beter later opereren van zelfsturende teams, management, projectgroepen en community management, wordt de cyclus Flux@Flow vanaf 2018 ook gebruikt binnen RelatieCoaching. Voor 1 stel partners of voor een feedbackgroep met 3 stellen/partners. Voor de individuele coaching blijft de ontwikkelingsgerichte, sensitieve of provocatieve coaching uiteraard ook bestaan.

Flux@Flow bestaat uit een cyclus van 4 gespreksvormen. Deze start met conversatie welke duurt zolang consensus tussen beide partners bestaat, en het (toe)geven en (af)nemen met elkaar in balans blijft. Indien binnen de verbinding tussen de 2 partners nieuwe grenzen dienen te worden gesteld volgt de discussie met de impliciete strijd. De dialoog functioneert als brug tussen frictie en flow en werkt toe naar cocreatie.

Consensus is de impliciete voorwaarde voor een conversatie tussen partners binnen een werk- of liefdesrelatie. Waarover ben je het eens? Waarover voer je geen strijd? Op welke verbindingslijnen is er rust?

De Flux@Flow cyclus start bij conversatie waarbinnen de relationele veiligheid met elkaar gehandhaafd blijft en herbevestigd kan worden. Tot het moment dat de geheimen worden onthuld en de blinde vlekken zichtbaar worden. Dan wordt moed verzameld om uit een deel van de consensus te stappen en nieuwe individuele grenzen te stellen.

In bovenstaand kwadrant, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van David Bohm, kun je voor jezelf en voor je (werk/liefdes) relatie de inventarisatie doen. Op welke gebieden van verbinding binnen jouw (werk/liefdes)relatie bestaat er wel consensus? Denk aan voeding, financiën, sport, vrije tijd, vakantie,  opvoeding, religie,  seksualiteit, familie, hobby’s, verslaving, passie, etc.

Zoals de consensus openbaar is, is de schijn-consensus enkel privé: geheimen en blinde vlekken worden niet met elkaar gedeeld, totdat  frustratie, stiekem gedrag, hinder, verzet en sabotage verschijnt. Dat vraagt om moed om de eigen identiteit en grenzen te tonen. Van rust in de conversatie naar de strijd & strategie in de discussie.