Functies & Rollen

Bouwkundige
– van tekenaar naar ontwerper, van detaillist naar generalist
Architect
– deelname aan diverse prijsvragen in cocreatie met mede-student
– ontwerp binnen concept Finnbouw van houten woning te Malden
Analist
– verbanden leggen op organisatorisch, thematisch en ruimtelijk gebied
– structureren, modelleren, abstraheren, generaliseren
Coördinator
– focus op integratie van inwinning, beheer en presentatie van informatie
– stimuleren, activeren, confronteren, inspireren werknemers en vrijwilligers
Teamlid
– projectleider, adviseur voor organisatie en informatie vraagstuk
– begeleider in een zelfsturend team voor Informatiemanagement
Gangmaker
– uitdragen van de organisatiewaarden binnen Gemeente Nijmegen
– verhelderen van ‘blauw versus wit’ beelden binnen Brandweer 024
– start implementatie waarden en normen programma voor afdelingen
Trainer
– van 4x kwartaal programma ‘in beweging komen op ritme van natuur’
– voor effectieve en affectieve communicatie die in harmonie blijft
– van Flux in Flow met daarin dialoog als voorportaal van co-creatie
– voor organisaties en relaties die beter willen leren luisteren
Coach
– van collega’s en teams in kader van bewustzijn cultuurverandering
– met provocatief aanbod op de hulpvraag door ‘bejubelen’ van probleem
– voor ROC-studenten met moeite om activiteit te plannen én te doen
Ontwikkelaar
– basisregistraties vastgoed en geografische informatievoorziening
– conversatie, debat, dialoog, co-creatie in effectief procesmodel
– community management burgerparticipatie door digitale wijkdialoog
Presentator
– van educatief programma ‘Flux-in-Flow’
– voor procesmatige bijeenkomst met focus op verbreding en verdieping
Zanger
– van Portugese hymnes en van wat heerlijk en prettig is om te zingen
Facilitator Biodanza o.s.
– van wekelijkse groep waar muziek de beweging initieert tot harmonie