Verbinding In Bedrijf

Verbinding ϕ In Bedrijf

is een programma dat bestaat uit workshops, training, coaching en advies en is
bedoeld is voor collega’s binnen een organisatorische eenheid van bedrijf of overheid.

Collega’s verschillen van stellen/koppels in de mate van onderlinge intimiteit
en ook op het vlak van de verantwoordelijkheid in de onderlinge relatie.

Open en eerlijk gedrag tussen collega’s en een team kan hetzelfde zijn als bij paren,
net als de intentie van aandacht, respect en waardering voor de ander.

Kenmerkend voor de wereld van ondernemers én werknemers is dat het evenwicht
tussen ‘vrijheid en liefde’ van de onderlinge relatie of werkverhouding
meer op prestatie dan op de relatie is gericht.

Hoewel ook mannelijke en vrouwelijke elementen te herkennen zijn,
is Liefde vaak een te groot woord
en gaat Vrijheid meestal over rechten en plichten.

Deze structuren kunnen een innovatieve samenwerking in de weg staan,
waardoor de duurzaamheid van de onderneming in gevaar komt.
Kennis en ervaring zijn dan onvoldoende waarborg voor voortbestaan.
Creativiteit is dan nodig als input voor innovatief partnerschap.

De Dialoog brengt je daar: de weg van Frictie naar Flow.
Waar knelt het binnen jouw organisatie?