Kwaliteiten & Tools – Talenten & Gaven

Kwaliteiten
Waarnemen
Luisteren
Analyseren
Structureren
Samenvatten
Presenteren
Adviseren
Ontwikkelen
Communiceren
Verbinden
Transformeren

Tools
energizers
formules
humor
metaforen
modellen
reflectie
rituelen
symbolen
verhalen
stem
dans