gespreksvorm 1 – conversatie

Conversatie tussen partners/collega’s zolang consensus (b)lijkt 


De conversatie als veilige en vertrouwde basis?

Doel van de communicatievorm conversatie is om een veilige basis te scheppen, de lieve vrede te bewaren, en de status van balans in de onderlinge relatie en communicatie te herbevestigen. Conversatie is leuk, of behoort dat te zijn. Discussie daarentegen is lastig, dat wordt vaak vermeden door de een of juist aangegrepen door de ander. En zolang er consensus is binnen het gesprek is er sprake van conversatie.

Het voordeel van de conversatie als communicatievorm is de houding dat je elkaar in het gesprek houdt en geen afkeer of afkeur toont. Indien je dit wel voelt of vind over elkaar ontstaan geheimen: iets dat ik weet over mij en wat de ander niet weet over mij. Het betreft ook de blinde vlekken: iets wat ik weet van jou en de ander zelf niet weet.

Een goede conversatie met elkaar kan ook zonder de maskers van het ‘doen alsof’ die vaak worden gebruikt om bij de groep te kunnen blijven horen. Delen van persoonlijke geheimen en leugentjes om bestwil of het uitspreken van respectvolle feedback om de blinde vlekken in het licht te zetten, is altijd gericht op het uitbouwen van de consensus en het vergroten van de veilige zone met elkaar.

Hoe lang speel je het spel om bij de groep te horen?

Indien de setting van consensus niet meer strookt met persoonlijke waarden/normen, vraagt het om moed om dit te melden aan de ander. Er kan dan een nieuwe consensus ontstaan, aangepast aan het hier en nu. Het vraagt ook om bereidheid risico te nemen dat er discussie ontstaat met debat en kans op een strijd, polarisatie of verwijdering.

Met welke collega’s of partner(s) wil jij in conversatie gaan om de gemeenschappelijke bedding samen te vergroten? Spreekt een weekthema je aan, als een ‘gids’ voor de dynamiek van het leven? Organiseer dan een groep en boek een conversatieles: leer consensus te ontwikkelen, door afstemming op positief beeld van de ander.

De ConversatieφTuin aan de Tweede Walstraat 51 in Nijmegen biedt door haar ligging en klankkast een uitstekende locatie om af en toe voor wie dat wil bij droog weer de conversatie met elkaar te oefenen en de conversatie te leren gebruiken. Bij regen, hagel of sneeuw wijken we uit naar de DiscussieφKeuken, op hetzelfde adres. Voor agenda, informatie, overleg of boeking voor een sessie voor teams: bel 06-1204.8247.

De waarde van consensus en het samen doen alsof?

Elke medewerker zou een ambassadeur kunnen zijn van het bedrijf, organisatie of overheid waar hij of zij werkt. Dat geldt ook voor relaties. Hoe praat je over je collega of partner indien je zonder hem of haar bent? Op de momenten dat daarover met familie of vrienden wordt gepraat beïnvloedt dat het imago van het bedrijf of van je relatie. Positief of negatief. Bedrijven hebben er baat bij dat geheimen van hun medewerkers, die elders ook kunnen ontstaan als roddels en negativiteit, op tijd bespreekbaar te krijgen binnen de conversatie en weer opnieuw balans in de harmonie te vinden, door te investeren in consensus met herkenbare en voedende ‘storytelling’: proud te be here!

Hoe sterk, breed, dik of zwak is de consensus in jou team of binnen jouw relatie, professioneel dan wel privé? En waar zit dat potentiële lek? Achter hoeveel maskers zeggen we ja in de conversatie terwijl we nee bedoelen en dat verbergen? Breng dat onderwerp in Conversatie, deel je geheimen en bezwaren, erken je blinde vlekken en vergissingen, vergeef en begrijp, en bouw met elkaar een nieuwe trust op, die tegen een stootje kan bij een discussie, en garant staat voor een permanente ‘like’ van elkaar.

Hoeveel moed is er nodig om van kuddedier tot eigenheid te komen?

Goed communiceren met elkaar, in voor en tegenspoed, begint bij de basis van het bestaan, de veilige bedding van consensus: weten waar je op kunt rekenen bij elkaar. Er is moed voor nodig de fase van discussie in te gaan en je positie of mening duidelijk te maken, indien dat relevant is voor de groep. Help elkaar met intervisie om meer in consensus te communiceren. En help elkaar ook door met support die bredere basis in handelen te bereiken, door de grenzen daarvan te verkennen. Daarmee blijf je uit het vuur van de discussie: hou het liever langer leuk dan langer lastig!


Conversatie Tuin in Nijmegen – de buren zie je niet maar zij horen jou wel!

Maandelijks 2x geopend, op de zaterdagmorgen, voor wie de conversatie met anderen wil beoefenen en daarbij wilt leren de consensus te bewaren, af te stemmen, geduld te betrachten, te leven en te laten leven, met bewaarde geheimen en blinde vlekken.
De Conversatie Tuin bevindt zich binnen het blok Van Welderenstraat, Ziekerstraat en Tweede Walstraat en heeft het karakter van een klankkast. Gesprekken van bewoners en ondernemers zijn zijn goed te verstaan, zonder betrokkenen daarbij zelf te zien.

In hoeverre beïnvloedt dat jouw positie binnen de conversatie? Is er consensus over wat je wel of niet zegt? Speel je het spel mee en zeg je JA wanneer dat sociaal gewenst is, terwijl je nee voelt en dat als geheim meedraagt. De smile en het masker.
Hoe ver ga jij om de consensus te willen bewaren, om daarmee de conversatie te redden en te rekken, om daardoor vooral niet in de discussie te hoeven komen…

Ontdek het in de conversatietuin! Nieuw programma vanaf voorjaar 2019.

Informeer naar de mogelijkheden voor teams!